MEI

12

Banyu Pinaruh 12 Mei 2019

Pura Segara Kenjeran

Perayaan upacara Banyu Pinaruh yang diselenggarakan di Pura Segara Kenjeran pada hari Minggu, 12 Mei 2019 disambut antusias oleh kalangan umat Hindu di Surabaya serta anak didik di Pasraman Saraswati 1 Surabaya.
Banyu Pinaruh dilakukan setelah hari raya Saraswati yang bertujuan untuk pembersihan dan kesucian diri. Kegiatan banyu pinaruh diisi dengan mengadakan dharma wacana, pentas kesenian yang dilakukan oleh anak-anak pasraman saraswati.

banyupinaruh_120519_1

banyupinaruh_120519_2

banyupinaruh_120519_3